Åbenhed i lokalsamfundet
Mennesker med psykiske kriser og deres nærmeste må kæmpe mod fordomme og fortielser.
Der er behov for mere åbenhed mellem mennesker om psykiske kriser og sygdomme.

Det er noget af det Sind arbejder for.

Det har stor betydning, hvordan vi møder hinanden i hverdagen på arbejdspladsen, i fritidslivet og hvor vi bor. Sind hjælper med at løse problemerne ud fra et kendskab til de lokale forhold.

Ansvarsfordelingen
Ansvarsfordelingen mellem myndighederne er nogenlunde klar, men det er helt nødvendigt, at samarbejdet mellem de myndigheder, som har ansvaret for mennesker med psykiske sygdomme foregår smidigt og forstandigt.

Vi må heller ikke glemme, at alle har et ansvar for sine medmennesker.

Sind i lokalsamfundet 
Sind er en anerkendt forening, der virker både lokalt og på landsplan. Mange myndigheder tager os med på råd, når der skal udformes tilbud til mennesker med psykiske lidelser og til deres pårørende. Sind er også med i officielle arbejdsgrupper, råd og klagenævn.
Det er vigtigt, at Sind på denne måde kan gøre sin indflydelse gældende, og vi er meget bevidste om, at vi både skal være medspiller og modspiller.

Landsforeningen Sind udgiver Sindbladet, som er et medlemsblad. der sætter fokus på psykisk sygdom.

Sinds lokale aktiviteter
Det er Sinds politik, at det er fællesskabet, som skal sikre den grundlæggende tryghed.
Men Sind skal supplere den offentlige indsats med en række tilbud, og vise nye veje, som siden kan følges op af det offentlige.

Det er foreningens formål, at være med til at skabe større forståelse og tolerance i vores samfund for sindslidende og deres pårørende samt at tage og støtte initiativer med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.
 

I Sind Randers Lokalafdeling har vi vores egen rådgivning.

Løbende holder vi møder med Randers Kommune, Psykriatrisk Hospital og Randers Sundhedscenter. Alt sammen for at være med til at sætte Sinds formål på dagsordnen. Vi oplever, at vi bliver taget med på råd, og bliver lyttet til.
Vi er repræsenteret i Udsatterådet og Dansk handicap, Randers.

Vi får helt klart lov til at sætte vores "finger aftryk" på de beslutninger, som bliver taget i vores lokalsamfund.

Del siden