Nyheder:

Se nyt program for vores bog-cafe for efteråret 2021 under fanen Bogcafe 🙂

Vi er i fuld gang med at planlægge Sindets Dags 2021.
Sæt X i kaldender d. 5 + 6 okt. Det bliver skide godt... 🙂
 

Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

Tid: Onsdag d. 2. Juni 2021, kl. 19.00
Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

Dagsorden - i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.
4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af Revisor og suppleant.
8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.
9. Evt.

I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er:

Kurt Kyed                           (ønsker genvalg)
Tina Arent                          (ønsker ikke genvalg)
Anita Oehlerich                  (ønsker genvalg)
Zandra Møller                     (ønsker ikke genvalg)


Vel mødt.

P.B.V

Trine Juel, Formand

 

Opdateret den 1.7.2020