OBS vedr. vores bog-cafe’

Da biblioteket har lukket, kan vi ikke få månedens bog udleveret,
Vores statsminister opfordrer os til mindst mulig kontakt med andre, og derfor aflyses SINDS BOGCAFÉ i jan, feb, marts, april, maj 2021.

Vi håber at kunne genoptage vores bog-cafe i efteråret 2021 - Opslag ligges her på siden.

 Kh. Vibeke

 

BEMÆRK NY DATO!!!!

Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

Tid: Onsdag d. 2. Juni 2021, kl. 19.00

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

Dagsorden - i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.

4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7. Valg af Revisor og suppleant.

8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.

9. Evt.

I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er:

Kurt Kyed                           (ønsker genvalg)

Tina Arent                          (ønsker ikke genvalg)

Anita Oehlerich                  (ønsker genvalg)

Zandra Møller                     (ønsker ikke genvalg)

Vel mødt.

P.B.V

Trine Juel, Formand

 

 

Bogcafe 2020/2021

Bogcaféen afholdes den 1. tirsdag i måneden fra september 2020 til og med maj 2021.

Det foregår i Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C

Bøgerne, der stilles til rådighed af Biblioteket, udleveres ved personligt fremmøde på de nedennævnte datoer og afleveres samme sted i Psykiatriens Hus den følgende måned, efter at man i gruppen har talt om den læste bog.

1. september 2020 udlevering af:  PAVE JOHANNE, Donna W. Cross

6. oktober:  GRØN VAR MIN BARDOMS DAL, Richard Llewellyn 

3. november: SKJULESTEDET, Corrie Ten Boom 

1. december: VÅGENAT I JERUSALEM, Bodie Thoene

5. januar 2021: EVAS DØTRE, Lynn Austin - aflyst

2. februar : ALLE VIL JO BARE ELSKES, Lars Irgens Petersen og Thomas Bjerg Mikkelsen - aflyst           
2. marts : KUN LYSET KAN BESEJRE MØRKET, Sebastian Stakset

6. april : ANKER I STORMEN, Helen Applegate

4. maj : samtale om den seneste bog og afrunding

BOGCAFÉ foregår fra kl. 16-17.30 på 1. sal indgang B i lok. 8 

Der er plads til i alt 10 deltagere inklusive de 2 tovholdere, Torben og Vibeke.

Tilmelding til BOGCAFÉ via formand for SIND i Randers trine.juel@randers.dk eller direkte til Vibeke Kammer.

Den 1. september 2020 udleveres den første bog kl. 15.30-16  i lokale 8.

Samme dag er der foredrag med Ilse Jensen fra 16.30-18 i Det Store Mødelokale.Foredraget har titlen: SAT I FRIHED og FULDSTÆNDIG HELBREDT

Opdateret den 1.7.2020