SINDS BOGCAFÉ foråret 2019
én tirsdag om måneden fra JANUAR til og med JUNI kl. 16.00-17.30
i Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers c

8. JANUAR 2019 udleveres ”Du vandt mit hjerte” af Peter Tinggaar
Du inviteres til at komme tæt på Gud og erfare Hans kærlighed
SAMTALE om ”Den kærlighed som sætter fri” af Francine Rivers
5. FEBRUAR udleveres ”Guds fantastiske nåde” af Lars Hyldgård J.
Bogen giver svar på vigtige spørgsmål som, hvordan er Gud egentlig?
og hvordan kommer jeg til at vandre i Hans fantastiske nåde?
MØDE med Peter Tinggaard, hvor han bl.a. synger og spiller for os
5. MARTS udleveres ”Han gjorde det for dig” af Max Lucado
Hvad Gud gjorde for at vinde dig tilbage.
Spørgsmålet er: Vil du komme hjem og danse med din Far?
MØDE med Lars Hyldgård Jensen som vil uddybe og svare på spørgsmål
2. APRIL udleveres ”Med fortiden bag sig” af Kitty Chappell
En kvindes vej ud af en meget svær opvækst
SAMTALE om ”Han gjorde det for dig”
7. MAJ udleveres ”Den sejrende taber” af Leif Munk
Om tro og et gudsforhold, som er fuldstændig modsat al religion.
En guide til et gudsforhold i frihed fra religiøsitet og lovtrældom
SAMTALE om ”Med fortiden bag sig”
4. JUNI SAMTALE om ”Den sejrende taber”
TILMELDING vi trine.juel@elromail.dk gå ind på www.sindiranders.dk