Randers januar 2019

Indkaldes til Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.
Tid: Tirsdag d. 26. feb. 2019, kl. 19.00
Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3,
8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.
Dagsorden - i følge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.
4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af Revisor og suppleant.
8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.
9. Evt.

 I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er:
Kurt Kyed  (ønsker genvalg)
Tina Arent  (ønsker genvalg)
Randi Bozdogan (ønsker ikke genvalg)
Kirsten Kallesøe (ønsker genvalg)
Vel mødt.
P.B.V
Trine Juel
Formand