Randers januar 2018

 

 

Indkaldes til Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

 

Tid: Tirsdag d. 27. feb. 2018, kl. 19.00

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

 

Dagsorden - i følge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.

4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7. Valg af Revisor og suppleant.

8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.

9. Evt.

 

I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Vibeke Kammer                 (ønsker genvalg)

Trine Juel                           (ønsker genvalg)

Kira Pharsen                       (ønsker genvalg)

Finn Bruno Jensen             (ønsker genvalg)

 

 

Vel mødt.

P.B.V

 

Trine Juel

Formand

Randers 13. februar 2017

 

 

Indkaldes til Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

Tid: Tirsdag d. 28. feb. 2017, kl. 19.00

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

 Dagsorden - i følge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.

4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7. Valg af Revisor og suppleant.

8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.

9. Evt.

 I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 På valg til bestyrelsen er: 

 Anne Mette Pedersen (ønsker ikke genvalg)

 Efter generalforsamlingen vil der være livshistoriefortælling af sekretær Maibrit F. Andersen fra Lille Skole for Voksne, Randers

 Vel mødt.

P.B.V

 Trine Juel

Formand

 

Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

 

Tid: Tirsdag d. 28. feb. 2017, kl. 19.00

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.
Det store mødelokale, 1 sal, indgang B. 

 

Dagsorden - i følge vedtægterne.

 

Efter generalforsamlingen vil der være livshistoriefortælling af sekretær Maibrit F. Andersen fra Lille Skole for Voksne, Randers.

 

 

Med venlig hilsen

 

Trine Juel, formand

 

 

10. oktober 2016

Sindets dag - afholdes i Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C

Fra kl 12-21 - se program under Sindets dag 2016

 

 

12. januar 2016 

Indkaldes til Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling. 

Tid: Torsdag d. 25. feb. 2016, kl. 19.30

Sted: Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C, lokale 11.

Dagsorden - i følge vedtægterne.

 

 

Kalender 2015
 
 
Onsdag d. 21. oktober 2015, kl. 19.00-21.00 Temaaften i Helligåndshuset, Erik Menveds Plads. 1, Randers.
Autisme og spisevanskeligheder.
Kender du det, at du står og laver mad, men lige meget hvad du forsøger dig med, så vil dit barn ikke spise maden?  – medmindre det er en af de få retter, som I kender til hudløshed……
Temaaftenen om autisme og spisevanskeligheder vil hovedsageligt handle om ensformige spisevaner. Du vil få viden om, hvad der kan ligge til grund for at mange børn og voksne med autisme udvikler ensformige spisevaner. Du får endvidere idéer til, hvad du kan gøre for at udvide spisevanerne. Vi vil også komme ind på emnerne overvægt og undervægt. Udgangspunktet er Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket betyder, at der ikke er en gennemgang af alternative diæter.
Der vil blive tid til spørgsmål og diskussioner undervejs.
Tilmelding senest den 16. oktober 2015 på valnodde@yahoo.dk
Der er 40 pladser. Pris 25 kr. som betales ved indgang.
Arrangør: Autismeforeningen, forældrenetværksgruppe i Randers
 
 
 
Torsdag d. 15. oktober kl. 19.30-21.30 Workshop ”Ord som befrier” på Fritidscenteret, Vestergade 15, Randers.
To metoder. Vort vanemæssige ordvalg fastholder vore tankemønstre…. 
Om at tale: Oplev, hvordan man med et bedre ordvalg kan undgå negative domme og i stedet opleve frihed og fremdrift. Om at lytte og svare: En metode til at vise at du lytter, så folk føler sig hørt.    
Arrangør: LAP Randers. Alle er velkomne til arrangementet som omfatter kaffe, te og hygge. Det er gratis for medlemmer af LAP mens det koster 50 kr. for ikke-medlemmer. Vi vil jo gerne have at nogen melder sig ind i foreningen.   
 
 
 

Sindets dag 2015 i Randers

Torsdag d. 8. oktober kl 10.00–21.00 Sindets dag. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, Randers.
Fra kl 14.00-21.00 Informationsboder i forhallen. Livshistoriefortællinger, mini-workshop og foredrag i den store sal.

Kl. 10.00-14.00 Udstilling med digte, fotos, malerier og installation i den store sal.
Kl. 14.00-14.15 Velkomst v. Socialudvalgsformand Louise Høeg
Kl. 14.15-15.15 ”Med kroppen som navigator” v.Berit Svart, psykomotorisk terapeut, Pb. og certificeret stressvejleder fra Randers Sundhedscenter.
På denne mini-workshop vil du få en kort intro til begrebet kropsbevidsthed og hvordan du kan bruge denne som din navigator for hvordan du har det fysisk, psykisk og socialt. Dette koblet med et par oplevelsesorienterede psykomotoriske øvelser, der kan hjælpe dig til at styrke din kropsbevidsthed og dermed trivsel i hverdagen.
Kl. 15.15-16.15 Livshistoriefortælling v. Vibeke Kammer ”Fra mørke til lys”.
Kl. 16.15-17.30 Livshistoriefortællinger ”Angstens endevæg”, ”Nr. 3” og ”Pandekagebarnet”.
Christina Franck 22 år – Kira Pharsen 31 år – Pernille Mølgaard 26 år
Hør de tre piger fortælle deres vidt forskellige og meget gribende historier, om livet med en psykisk sårbarhed og hvordan de har lært at leve med de udfordringer der følger med.
Der er gratis entre i tidsrummet fra kl 10.00-18.30 til udstilling, workshop og livshistoriefortælling.

 Kl. 19.00-21.00
Foredrag ”Hvordan får vi flere mønsterbryderbørn?” v. Lisbeth Zornig Andersen.
Stadig færre unge lykkes at bryde den negative sociale arv. Nu havner også unge fra middelklassen på kanten af samfundet. Hvordan kan vi gøre det bedre? Lisbeth Zornig Andersen fortæller om det vellykkede mønsterbrud og hvad der skal til med afsæt i en ny rapport fra Huset Zornig om et Mønsterbryderprogram og en kommende debatbog om supermønsterbrydere - "Underdanmarks Jægersoldater" - hvor 10 mennesker fortæller om, hvordan de tog sig fra bunden af samfundet til toppen.
Alle er hjertlig velkommen. 200 pladser. Pris 50 kr.
Billet skal reserveres på
trine.juel@randers.dk
Betaling ved indgangen senest kl 18.30. Uafhentede billetter sælges fra kl. 18.30-19.00.
Arrangør: Sind Randers Lokalafdeling, Lille Skole for Voksne, Sinds pårørenderådgivning og Randers Kommune

 

 

Onsdag d. 30. september kl 19.30-21.30 Foredrag i Sct. Mortens Hus, Staldgårdsgade 2, Randers.
Anja Fonseca. Vejrvært, geolog og foredragsholder.
Foredraget med Anja bygger på hendes personlige historie, hvor hun igennem 17 år har levet med en alvorlig spiseforstyrrelse, indtil nu skjult for omverdenen og selv for de tætteste venner og kollegaer. Hun fortæller nu ærligt og indlevende om sit sygdoms – og behandlingsforløb.
Anja Fonseca er kendt som tv-meteorolog og vejrvært ved DR, hvor hun siden 2006 har tonet frem på skærmen i bedste sendetid. Hun er uddannet cand. scient i geologi fra Københavns Universitet og er medforfatter til bogen Ekstremt vejr og vejrfænomener i Danmark, fra 2009. Anja er aktuel med bogen
I morgen stopper jeg (oktober 2014), hvor hun for første gang afslører et mangeårigt alvorligt sygdomsforløb som bulimiker. Efter at have overstået et vellykket behandlingsforløb, er hun i dag erklæret ”rask”.
Alle er hjertlig velkomne. 100 pladser.  Pris 50 kr., der betales ved indgangen.
Arrangør: Lille Skole for Voksne i samarbejde med Sind Randers Lokalafdeling.

 
 
 
Tirsdag d. 29. september kl. 19.30-21.30 Workshop ”Kend dit sind” i Fritidscenteret,
Vestergade 15, Randers.

Kom med på opdagelse i sindet - dit eget og det fælles. Her får man en rundvisning, hvor man kan opleve forskellige interessante sider af sig selv, som man måske ikke kendte før. Metoden kaldes Big Mind (Det store Sind) og er blevet kaldt den vigtigste nye metode inden for meditation i 300 år. Frands fra bestyrelsen har ledet workshops med ”Kend dit sind” på LAP's sommerlejr gennem flere år.  
Arrangør: LAP Randers. Alle er velkomne til arrangementet som omfatter kaffe, te og hygge. Det er gratis for medlemmer af LAP mens det koster 50 kr. for ikke-medlemmer. Vi vil jo gerne have at nogen melder sig ind i foreningen.   
 
 
 
Tirsdag d. 29. september 2015 kl 9-15 på Centralværkstedet* i Århus.  
INVITATION TIL KICK OFF-SEMINAR  Projekt Ligestillet Støtte
Projekt Ligestillet Støtte vil i de kommende tre år udvikle og afprøve to modeller for ’peer-støtte’. I projektet tager vi udgangspunkt i, at mennesker med psykisk sårbarhed har mulighed for at komme sig – og at støtte fra ligestillede, kan fremme den proces.
Arbejdsgruppen har været i gang med udviklingsarbejdet siden januar, og er nu klar til at præsentere projektet og involvere ledere og nøglepersoner i alle de deltagende organisationer.
Formålet med dagen er dels at informere om projektets formål, målgrupper og modeller, dels at  involvere deltagerne i implementeringsarbejdet.
Når du går hjem, vil du have et klart billede af, hvad peer-støtte er for en størrelse, og hvad det kan bidrage med hos jer. Samtidig har du fået indblik i, hvad det kræver af organisationerne – både før og under afprøvningen.
Sammen får vi taget de første skridt til en implementeringsplan, som tager højde for lokale forskelle, ønsker og behov.
Vi glæder os til en inspirerende dag.
SU senest den 18. september til din lokale tovholder  (tjek hjemmesiden hvis du er i tvivl).
Hilsen arbejdsgruppen / www.peermidt.dk
* Centralværkstedet ligger Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C  (tæt på Banegården). Der kan parkeres i Bruuns Galleri.
 
 
 
Mandag d. 28. september kl 18.30–21.00 Foredrag ”Pårørende i fokus” i Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, Randers.
Birgit Østergaard, psykolog ved SINDs Pårørenderådgivning og tovholder for pårørendeforældre projekt.
Når et familiemedlem rammes af alvorlig psykisk sygdom, så rammes hele familien. Det kan være vanskeligt for den pårørende selv, for omgivelserne og andre, der kommer i berøring med familien, at forstå vigtigheden af at fokusere på vilkåret for den pårørende. Erfaringer viser, at mange pårørende udvikler belastningsrelaterede sygdomssymptomer.

Oplægget er med fokus på den pårørendes roller, udfordringer og trivsel.
Gratis at deltage, ingen tilmelding
Arrangør: SINDs Pårørenderådgivning, Århus.
 
 
 
Fredag den 25. september 2015 kl. 14-30-17.30
Frivillig Fredag på Østervold, Randers
Mød os ved vores info-bod.

 

 

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30
Generalforsamling i Lokalafdelingen
Afholdes i Klubben Den Grønne Gren
Markedgade 2C, 8900 Randers C
Dagorden ifølge vedtægterne tilsendes alle medlemmer først i feb. 2015.

 

__________________________________________________________________________________

kalender 2014 

Mandag den 17. november 2014 kl. 19-21.30
Foredrag med Kirsten Kallesøe om livshistorie, sygdomsforløb og recovery proces
Helligåndshuset, Randers , Pris 50 kr.
Mød os ved vores info-bod.

 

 

Onsdag d. 12. november 2014 kl. 19-21.30
Vaskede hænder 99 gange - Foredrag om angst og OCD
AutoC Park, Viborgvej Randers.
Kirsten Neigaard har det meste af livet været plaget af svær OCD. Knive skulle være låst inde om natten, priser måtte ikke indeholde tallet 4, og hun skulle vaske hænder 99 gange for at undgå ulykker. Da hun var sidst i 40´erne, kom hun i kognitiv adfærdsterapi og reducerede sine ritualer fra 14 timer i døgnet til tre kvarter.
Mød også psykolog Ulrik Bøttern, leder af Klinik for affektive lidelser i Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Angst er en overdreven frygt, der opstår i forhold til noget konkret som en fobi eller kommer ud af det blå som panikangst. OCd giver sig udslag i tvangsprægede handlinger som f.eks. at vaske hænder i overdreven grad.
Mere info: Pris 50 kr. og tilmelding på Tlf. 7847 0450 eller psykinfotilmelding@rm.dk
Mød os ved vores info-bod

 

 

Fredag den 10. oktober 2014 kl. 10-15
Sindets Dag i Randers Sundhedscenter, Thors Bakke, Randers
Foredrag med Nils Malmros kl 13, Pris 50 kr.
Mød os ved vores info-bod.

 

 

Fredag den 26. september 2014 kl. 14-17
Frivillig Fredag på Rådhustorvet, Randers
Mød os ved vores info-bod.

 

 

Tirsdag den 6. maj 2014 kl.19-21.30
Foredrag om Personlighedsforstyrrelser og Boderline
AutoC Park, Viborgvej Randers, Pris 50 kr.                            
Mere info: www.psykinfo.dk
Mød os ved vores info-bod.

 

 

Fredag den 9. maj 2014 kl. 10-17
SAM-festival, Tøjhushaven, Randers                                                                                      
Mere info: //sam-foreningen.dk  eller facebook: Sam Foreningen