Randers januar 2018

 

 Indkaldes til Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

 

Tid: Tirsdag d. 27. feb. 2018, kl. 19.00

Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.

 

Dagsorden - i følge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.

4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7. Valg af Revisor og suppleant.

8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.

9. Evt.

 

I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Vibeke Kammer                 (ønsker genvalg)

Trine Juel                           (ønsker genvalg)

Kira Pharsen                       (ønsker genvalg)

Finn Bruno Jensen             (ønsker genvalg)

 

 

Vel mødt.

P.B.V

 

Trine Juel

Formand

opdate   den  14-2-2018

Sind Randers Lokalafdeling
Formand
Trine Juel
Tlf. privat 86405489
e-mail: trine.juel@elromail.dk

 • Bestyrelsen.

  Bestyrelsen
  Læs mere

 • Lokalafdelingen

  Sind Randers lokalafdeling

  Siden oktober 1994 har der eksisteret en
  lokalafdeling i Randers
  Lokalafdelingens formål er at varetage landsforeningens
  formåls paragraf lokalt
  Læs mere

 • Åben Rådgivning.

  Åben Rådgivning.
  Rådgivning efter aftale: trine.juel@elromail.dk eller tlf. 86405489
  Læs mere

 • Vedtægter.

  Vedtægter.
  Vedtægter for Landsforeningen
  SIND, Randers Lokalafdeling
  Læs mere

 • Kalender

  Kalender
  Læs mere

 • Gæstebog

  Gæstebog
  vi vil blive glade hvis i lige
  vil ligge en hilsen og fortælle os hvad i synes om vores hjemmeside