• Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.

  Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.
  Tid: Tirsdag d. 28. feb. 2017, kl. 19.00
  Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.
  Det store mødelokale, 1 sal, indgang B.

  Dagsorden - i følge vedtægterne.

  Efter generalforsamlingen vil der være livshistoriefortælling af sekretær Maibrit F. Andersen fra Lille Skole for Voksne, Randers.


  Med venlig hilsen

  Trine Juel, formand

 • kalender

  Indkaldes til Generalforsamling i Sind Randers Lokalafdeling.
  Tid: Tirsdag d. 28. feb. 2017, kl. 19.00
  Sted: Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C, indgang B, 1 sal, Det store mødelokale.
   Dagsorden - i følge vedtægterne.
   1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Godkendelse af dagsorden 
  3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendes.
  4. Der reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendes.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  7. Valg af Revisor og suppleant.
  8. Behandling af evt. forslag til Landsforeningens landsmøde.
  9. Evt.
   I følge vedtægterne skal begrundede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
   På valg til bestyrelsen er: 
   Anne Mette Pedersen (ønsker ikke genvalg)
   Efter generalforsamlingen vil der være livshistoriefortælling af sekretær Maibrit F. Andersen fra Lille Skole for Voksne, Randers
   Vel mødt.
  P.B.V
   Trine Juel

Sidst opdateret: den 2-1-2017

Sind Randers Lokalafdeling
Formand
Trine Juel
Tlf. privat 86405489
e-mail: trine.juel@elromail.dk

 • Bestyrelsen.

  Bestyrelsen
  Læs mere

 • Lokalafdelingen

  Sind Randers lokalafdeling

  Siden oktober 1994 har der eksisteret en
  lokalafdeling i Randers
  Lokalafdelingens formål er at varetage landsforeningens
  formåls paragraf lokalt
  Læs mere

 • Åben Rådgivning.

  Åben Rådgivning.
  Rådgivning efter aftale: trine.juel@elromail.dk eller tlf. 86405489
  Læs mere

 • Vedtægter.

  Vedtægter.
  Vedtægter for Landsforeningen
  SIND, Randers Lokalafdeling
  Læs mere

 • Kalender

  Kalender
  Læs mere

 • Gæstebog

  Gæstebog
  vi vil blive glade hvis i lige
  vil ligge en hilsen og fortælle os hvad i synes om vores hjemmeside